6 Mis juhtub surma korral?

Kui surnud isikul on lapsi või lapselapsi ning tema testamendis või tema valikul ei ole sätestatud teisiti, on tema üleelanud abikaasal õigus pärida kas abielust sündinud lapsele määratud väikseima osaga võrdne osa, tingimusel, et see on vähemalt veerandik pärandvarast, või siis abikaasade ühise elukohana kasutatud kinnisvara ja selles asuva sisustuse kasutusvaldus, tingimusel, et surnu oli kõnealuse kinnisvara ainuomanik või kaasomanik koos üleelanud abikaasaga (tsiviilseadustiku paragrahvi 767 lõige 1).

Kui surnul ei ole lapsi ega lapselapsi ning testamendis ei ole sätestatud teisiti, on tema üleelanud abikaasal õigus pärida täieliku omandina kogu pärandvara (tsiviilseadustiku paragrahvi 767 lõige 2).

Abieluvaralepingu olemasolu võib mõjutada pärandvara koosseisu ja isegi selle olemasolu.