3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abikaasadel on vabadus sõlmida abieluleping, milles nad valivad oma varalisi suhteid reguleeriva abieluvararežiimi. Valida võib kas (1) vara ühisuse või (2) vara lahususe või (3) jäägi ühisuse omaette hallatavana. Jäägi ühisuse režiimi raames omab ja haldab kummagi abikaasa poolt abielu vältel soetatud vara see abikaasa, kes selle soetas, nagu ta oleks ainuomanik (tsiviilkoodeksi artikkel 1339). Jäägi ühisuse režiimi lõpetamisel võrdsustatakse pärast võlgade mahaarvamist abikaasade lõplikud jääkvarad (tsiviilkoodeksi artikkel 1341).

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluleping tuleb sõlmida ametliku dokumendina. Ühendust tuleb võtta notariga.

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Kui abieluleping sõlmitakse enne abiellumist, jõustub see abielu sõlmimisel. Kolmandate isikute jaoks jõustub aga abieluleping päeval, mil notar kannab toimingu riiklikusse registrisse. Kui abieluleping sõlmitakse pärast abiellumist, jõustub see abikaasade jaoks lepingu sõlmimise kuupäevast ning kolmandate isikute jaoks päevast, mil notar kannab toimingu riiklikku registrisse.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Jah, abielulepingut saab muuda, kuid kõik pärast abiellumist tehtavad muudatused vajavad vabatahtliku jurisdiktsiooni kohtuniku nõusolekut. Enne muudatust tekkinud nõudega olemasolevaid võlausaldajaid muutmine ei mõjuta.