6 Mis juhtub surma korral?

Sõltub sellest, kas surnud abikaasa oli teinud testamendi või mitte. Abikaasadel on õigus nimetada teineteist testamendis kogu oma pärandi ainupärijaks. Sel juhul võib surnud abikaasa järeltulija nõuda neile reserveeritud seadusjärgse osa (kuigi seda tehakse harva). Kui testamenti ei ole ja lahkunust jääb järele järeltulijaid, saavad lapsed (või nende järeltulijad, kui nad ise on abikaasa surma ajal juba surnud) poole pärandist ning teine pool läheb lesele (tsiviilkoodeksi artikli 808 lõige 1). Lesele jääb ka õigus jätkata elamist oma põhielukohas (tsiviilkoodeksi artikkel 633). Kui lahkunust ei jää järele lapsi või teisi järeltulijaid, on lesk ainupärija (tsiviilkoodeksi artikkel 810).