6 Mis juhtub surma korral?

Kui kohaldatav abieluvararežiim on vara ühisus, on lesel õigus poolele jagamata ühisvarast, samas kui teine poole läheb lahkunu pärandisse. Lesel on pärimisõiguses omaette seisund: seaduse kohaselt on ta koos lastega pärija, kõik lahkunu pärandisse kuuluvad varad eraldatakse talle koos kohustusega tasuda võlad (vt tsiviilkoodeksi artiklit 4:13 ja järgmisi sätteid). Kui lahkunu testamendis on määratud kindlaks, et lesk ei päri midagi või kui ta on muul põhjusel raskustes, võib ta taotleda päranditelt kasutusõigust ja kasutusvaldust endise abikaasade ühiskodu üle (vt tsiviilkoodeksi artikleid 4:28 ja 4:29) ning taotleda kasutusvaldust teiste varade üle (vt tsiviilkoodeksi artiklit 4:30).