3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abielulepingut sõlmides on abikaasadel võimalik sätestada:

  • a) varade universaalne ühisus, kuigi seda ei saa valida juhul, kui kummalgi abikaasadest juba on lapsi, kes ei ole mõlema abikaasa lapsed. Selle abieluvararežiimi järgi moodustavad kõik abikaasadele seni ja tulevikus kuuluvad varad ühisvara, v.a seaduse järgi ühisvarast väljajäetav vara (tsiviilkoodeksi artikkel 1732). Näiteks kingitud või pärandatud vara, kui selle kohta on sätestatud, et see tuleb ühisvarast välja jätta, isiklikud õigused ning vähese rahalise väärtusega perekonna mälestusesemed jäetakse ühisvarast välja (tsiviilkoodeksi artikkel 1733).
  • b) varade lahususe, mis on kohustuslik juhul, kui abielu sõlmitakse ilma eelnevaid abielumenetlusi täitmata või kui kumbki abikaasadest on vähemalt 60 aastat vana. Selle režiimi raames säilitab kumbki abikaasa kontrolli ja õigused kogu oma senise ja tulevase vara üle, mida ta võib ka vabalt võõrandada (tsiviilkoodeksi artikkel 1735).
  • c) ebatüüpilise režiimi, mis tähendab, et abikaasad võivad valida režiimi, millel on kahe või isegi kolme abieluvararežiimi omadused.

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluleping tuleb sõlmida kas tsiviilnotari koostatud tõendatud dokumendina või tsiviilregistri büroos koostatud dokumendina.

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Abieluleping tuleb sõlmida enne abiellumist ning see sõltub vahetult abielu sõlmimisel. Abieluvararežiimi ei saa pärast abielu sõlmimist muuta.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Ei, abikaasad ei saa olemasolevat lepingut muuta.