5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Lahutuse korral abikaasade ühisvara jagatakse. Kõigepealt eraldatakse abikaasade isiklik vara. Pärast seda tuleb maksta hüvitised ja võlad. Viimasena saab kumbki abikaasa poole ühisvarast. Võrdsete osade reegel on kohustuslik, mis tähendab, et kõik teisiti sätestavad lepingud on kehtetud (tsiviilkoodeksi artikkel 1730). Isegi kui abikaasad on sätestanud, et nende varale kohaldatakse universaalse ühisuse režiimi, saavad abikaasad lahutamisel ikkagi ainult selle osa, millele neil oleks õigus seadusjärgse vara ühisuse režiimi kohaselt (tsiviilkoodeksi) artikkel 1790).

Kui abikaasad ei jõua oma ühisvara jagamise suhtes kokkuleppele, jagatakse vara kohtus. Kui abikaasad lepivad ühisvara jagamise suhtes kokku, tehakse seda tsiviilnotari juuresolekul või tsiviilregistris.

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Ühisvara jagamise käigus jagatakse ka ühised võlad. Selline jagamine jõustub võlausaldajate jaoks siiski ainult viimaste nõusolekul.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Kui ühele abikaasale vara jagamise teel minevate varade väärtus on suurem kui osa, millele tal õigus oleks, võivad abikaasad leppida kokku mitterahalise või rahalise võrdsustamise. Võrdsustamismakse summa arvutab sel juhul välja tsiviilnotar, lähtudes varade ja võlgade väärtustest ning kummagi abikaasa osast ühisvaras. Kui abikaasad kokkuleppele ei jõua, teeb võrdsustamisotsuse kohus.