6 Mis juhtub surma korral?

Ühe abikaasa surma korral abieluvararežiim lõpeb ning juhul, kui kohaldati vara ühisust, jagatakse ühisvara vastavalt punktis 5.1 kirjeldatud põhimõtetele. Lesk saab oma osa ühisvarast ning teine osa läheb lahkunu pärandisse, mida jagatakse vastavalt pärimisõiguse sätetele. Lesk saab pärandist sama osa kui lapsed; lese osa ei tohi siiski olla väiksem kui üks neljandik pärandist (tsiviilkoodeksi artikkel 2139). Kui järeltulijaid ei ole ning lahkunust jääb järele ainult lesk ja ülenejad sugulased, saab lesk kaks kolmandikku pärandist. Kui lahkunust ei jää järele ei järeltulijaid ega ülenejaid sugulasi, vaid ainult lesk, saab viimane kogu pärandi.