3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abikaasad võivad valida seadusjärgse vara ühisuse režiimi, konventsionaalse vara ühisuse režiimi ning vara lahususe režiimi vahel. Konventsionaalses vara ühisuse režiimis võivad abikaasad laiendada või piirata oma ühisvara ulatust, reguleerida tulevase võimaliku ühisvara jagamise viise või sätestada, et teatud haldustoiminguteks on vaja mõlema abikaasa nõusolekut. Kui nad sätestavad vara lahususe režiimi, säilitab kumbki abikaasa vara, mis kuulus talle enne abiellumist, ning saab nende varade ainuomanikuks, mida ta abielu vältel individuaalselt omandab. Olenemata valitavast abieluvararežiimist ei tohi abikaasad siiski kalduda kõrvale tsiviilkoodeksi artiklitega 313 kuni 328 reguleeritavast esmasest režiimist.

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluleping, millega valitakse muu režiim kui seadusjärgne vara ühisuse režiim, peab olema tsiviilnotari poolt tõendatud, vastasel korral on see täielikult tühine.

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Abielulepingu võib sõlmida enne abiellumist, millisel juhul avaldab see mõju alles alates abiellumise kuupäevast. Abielulepingu võib sõlmida ka abielu vältel, millisel juhul avaldab see mõju alates lepingu tegeliku sõlmimise päevast (tsiviilkoodeksi artikkel 330).

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Tsiviilkoodeksi artikli 369 järgi võivad abikaasad juhul, kui abielu on sõlmitud vähemalt aasta tagasi, asendada kehtiva abieluvararežiimi alati teise režiimiga või muuta kehtivat režiimi kooskõlas seadusest tulenevate sisuliste ja formaalsete nõuetega abielulepingute sõlmimisele.