6 Mis juhtub surma korral?

Ühe abikaasa surma korral on lesk pärija, kui pärandimenetluse algatamise päevaks ei ole vastu võetud lõplikku lahutusotsust (tsiviilkoodeksi artikkel 970). Pärandiosa, millele lesel õigus on, on järgmine: üks neljandik pärandist, kui pärand jagatakse lese ja lahkunu järeltulijate vahel, kolmandik pärandist, kui pärand jagatakse lese ning lahkunu eesõigustatud ülenejate sugulaste (vanemate) ning lahkunu eesõigustatud külgjoones sugulaste (vendade, õdede ja nende järeltulijate) vahel, pool pärandist, kui pärand jagatakse ainult lese ning kas eesõigustatud ülenejate sugulaste või eesõigustatud külgjoones sugulaste vahel, kolm neljandikku pärandist, kui pärand jagatakse lese ja kas lahkunu tavaliste (eesõigusteta) ülenejate sugulaste (vanavanemate ja nende ülenejate sugulaste) või lahkunu tavaliste külgjoones sugulaste (onude, tädide, esimese sugulusastme nõbude, vanavanemate vendade ja õdede) vahel. Kui lahkunust ei jää järele muid seadusjärgseid pärijaid, saab lesk kogu pärandi (tsiviilkoodeksi artikkel 972).