6 Mis juhtub surma korral?

Ühe abikaasa surma korral jagatakse ühisvara (kui selle kohta ei ole algatatud kohtumenetlust) pärimismenetluse teel, mida teostab kohtu volinikuna tsiviilõiguse notar.

Pärast seda, kui üleelanud abikaasa on kätte saanud oma osa ühisvarast (tavaliselt saab ta sellest pool), on tal õigus pärida ka osa surnud abikaasa pärandvarast. Kui üleelanud abikaasa pärib koos surnu järglastega (näiteks lastega), pärib ta sama suure osa kui iga laps. Kui järglasi ei ole ning üleelanud abikaasa pärib koos surnu vanematega, pärib ta vähemalt poole pärandvarast.