3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Uus Sloveenia perekonna seadustik reguleerib varakokkuleppe ja õigussuhete korralduse institutsiooni. Vara- ja õigussuhete korralduse kokkulepe on leping, milles abikaasad lepivad kokku nende vararežiimi sisu, mis erineb seadusjärgsest. Siin saavad abikaasad ka üksmeelselt leppida kokku kõik muud varasuhted nende abielu ajaks ja ka lahutuse puhuks. Enne vara- ja õigussuhete korralduse kokkuleppe sõlmimist peavad abikaasad informeerima teineteist oma varalisest seisust, vastasel juhul on nende vara- ja õigussuhete korralduse kokkulepe vaidlustatav. Vara- ja õigussuhete korralduse kokkuleppe osaks võib samuti olla vastastikuse toetuse kokkulepe ja abikaasa toetuse kokkulepe lahutuse puhuks.

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Vastuvõetav abikaasade vaheline kokkulepe ja kõik selle muudatused peavad olema vormistatud notariaalselt tõendatuna.

Abikaasade vaheline kokkulepe nende vara- ja õigussuhete kohta peab olema sõlmitud vahetult täidetava notariaalakti vormis. Enne kokkuleppe allkirjastamist on ette nähtud notari selgitamiskohustus ning kokkulepe kantakse vara- ja õigussuhete korralduse kokkulepete registrisse. Kui nende vara- ja õigussuhete korraldamise kokkulepe ei ole kehtiv, kohaldatakse abikaasade suhtes seadusjärgset vararežiimi. Kui vara- ja õigussuhete korralduse kokkulepet ei ole kantud vara- ja õigussuhete korralduse kokkulepete registrisse, kehtib kolmandate isikute suhtes eeldus, et abikaasade vaheliste varasuhete suhtes kohaldatakse seadusjärgset vararežiimi.

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Lepinguid, milles sätestatakse lahusvara kuulumine ühisvarasse, võib sõlmida ainult abielu kestel.

Kehtib kokkuleppevabadus: lepinguline vararežiim kehtib abikaasade suhtes alates nende vara- ja õigussuhete korralduse kokkulepe sõlmimise ajast, kui see ei sisalda teistsugust kokkulepet. Tulevaste abikaasade poolt sõlmitav vara- ja õigussuhete korralduse kokkulepe jõustub abiellumise päeval, mille tulevased abikaasad määravad kindlaks vara- ja õigussuhete korralduse kokkuleppes.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Kehtib kokkuleppevabadus: abikaasad võivad muuta juba sõlmitud vara- ja õigussuhete korralduse kokkulepet vahetult täidetava notariaalakti vormis ja sellest muudatusest teavitatakse nende vara- ja õigussuhete korralduse kokkulepete registrit.