5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Mõlemal abikaasal on õigus nõuda pärast abielu lõpetamist (ja ka abielu kestel) kohtult vara jagamist. Jagamist võib nõuda ka ühe abikaasa võlausaldaja lähtuvalt kohustustest, mis ei ole teisele abikaasale siduvad. Jagamise esimeses etapis määratakse kindlaks ühisvara ja abikaasade osad selles. Ühisvara jagamisel ei saa määrata kindlaks abikaasade osi igas konkreetses varas; määratakse ainult kummagi abikaasa osad kogu varas. Võrdsete osade eeldust ühisvaras on võimalik vaidlustada. Sellistes vaidlustes võtab kohus arvesse kõiki juhtumi asjaolusid (eelkõige abikaasade sissetulekut, toetust, mida üks abikaasa teisele annab, kumb abikaasa on laste eestkostja, abikaasade hoolitsus kodu ja perekonna eest, abikaasade kulud ühisvara hooldamisel ning võimalikud muus vormis panused ühisvara haldamisse, hooldamisse ja suurendamisse).

Pärast abikaasadele vastavate osade kindlaksmääramist toimub teine etapp, milles nad saavad leppida kokku vara jagamise viisi. Vara täielikuks eraldamiseks võivad nad valida füüsilise või tsiviiljaotuse või nende kombinatsiooni. Kui nad selles suthes kokkuleppele ei jõua, teostab hagita tsiviilmenetluses kohus kõigepealt füüsilise jagamise, eelistades seda tsiviiljaotusele ehk vara müügile ja tulu jagamisele. Füüsilisel jaotamisel saab kumbki abikaasa oma osa piires varasid, mille kohta ta suudab tõestada enda suuremat õiguspärast huvi. Kumbki abikaasa saab varad, mis teenivad tema kutsetegevust või muid tegevusi ja mis võimaldavad tal sissetulekut teenida või on ainult tema isiklikus kasutuses ega ole tema lahusvara.

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Abikaasad jäävad vastutama oma ühiste võlgade eest solidaarselt pärast lahutust kuni ühisvara jagamiseni, millisel hetkel tuleks jagada ka võlad. kui neid ei jagata, jäävad abikaasad solidaarseteks vastutajateks.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Kui ühe abikaasa lahusvarast ühiste võlgade tasumiseks antud panuse väärtus ületab tema osa neist võlgadest, võib ta taotleda teiselt abikaasalt tagasimakset.