6 Mis juhtub surma korral?

Surma korral kohaldatakse peatükkide 2.3, 5.1 ja 5.2 sätteid võlgade ja varade inventuuri, jaotamise ja ümberpaiknemise kohta, väljaarvatud see, et vara osa, mille surnud inimene oleks saanud, läheb nüüd üle tema pärijatele. Asjakohane võib olla hüvitus ja üleelanud abikaasal on õigus üleelava abikaasakasutusõigustele (usufructo viudal), mille suurus võib olla erinev vastavalt sellele, kas üleelanud abikaasa pärib koos surnud inimese ülenejate või alanejate sugulastega või on ainus pärija. Õigused määratakse esmajoones varas, kuid võib määrata ka rahas (CC artiklid 834-840).Kasutusõigusega kaetud varaosa võib testamendiga suurendada (kuni seadusega sätestatud piirini).