8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Rekisteröidyistä parisuhteista annetun lain perusteella kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä voi rekisteröidä parisuhteensa.

Rekisteröityyn parisuhteeseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin avioliittoonkin, mikäli muusta ei ole tehty sopimusta.

Rekisteröityyn parisuhteeseen ei kuitenkaan voida soveltaa oikeussäännöksiä, joita sovelletaan ainoastaan tiettyä sukupuolta oleviin henkilöihin. Tämä koskee kohdassa 1.1 mainittua sääntöä sovellettavasta lainsäädännöstä, joka riippuu tietyn puolison sukupuolesta. Tätä sääntöä ei siis voida soveltaa rekisteröityihin parisuhteisiin.

Vaikuttaa siltä, että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteisiin sovellettavan lainsäädännön osalta ei ole yhdenmukaista oikeuskäytäntöä. Oikeusalan ammattilaiset antavat kuitenkin ymmärtää, että niitä säädellään sen maan lainsäädännön mukaisesti, jossa rekisteröityjen puolisoiden ensimmäisen yhteinen asuinpaikka on sijainnut. Vaihtoehtoisesti niitä säädellään sen maan lainsäädännön mukaisesti, jossa parisuhde on rekisteröity. Lisäksi annetaan ymmärtää, että lainvalintasopimukset hyväksytään.

Pohjoismaista avioliittokonventiota ei voida soveltaa rekisteröityihin parisuhteisiin.

(rekisteröidyistä parisuhteista annetun lain 1, 3 ja 4 pykälä)