9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Yhteisen omaisuuden ositusta koskeva hakemus voidaan lähettää perintötuomioistuimeen (perintötuomioistuin on osa raastuvanoikeutta, joka on Tanskan paikallistuomioistuin), jos jompikumpi rekisteröidyistä puolisoista asuu Tanskassa. Mikäli vähintään yhdellä rekisteröidyllä puolisolla on yhteyksiä Tanskaan, puolisot voivat sopia ositushakemuksen tekemisestä Tanskassa. Rekisteröidyt puolisot eivät voi tehdä kyseistä sopimusta etukäteen. Se voidaan tehdä ainoastaan eroon tai asumuseroon liittyvää omaisuuden ositusta koskevissa riitatapauksissa.

Tanskassa sijaitsevaa yhteistä omaisuutta koskeva ositushakemus voidaan tehdä Tanskassa, jos kyseinen omaisuus ei ole kuolinpesän jakamismenettelyn kohteena toisessa maassa.

(perheen omaisuuden osituksesta annetun lain 4 pykälä)

(kuolinpesän hoitamisesta annetun lain 74 pykälä)