9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Suomen tuomioistuimella on tuomiovalta puolisoiden omaisuutta koskevissa tapauksissa, jos 1) vastaajalla on Suomessa asuin- tai kotipaikka; 2) kantajalla on Suomessa asuin- tai kotipaikka ja puolisoiden varallisuussuhteisiin on sovellettava Suomen lakia; 3) puolisoiden viimeinen yhteinen asuin- tai kotipaikka oli Suomessa ja toisella puolisoista on tai hänellä oli kuollessaan edelleen asuin- tai kotipaikka täällä; 4) omaisuus, jota asia koskee, on Suomessa; tai 5) vastaaja hyväksyy sen, että asia tutkitaan Suomessa taikka ryhtyy vastaamaan asiassa tekemättä väitettä toimivallan puuttumisesta (avioliittolain 127 pykälä). Toimivaltaisena viranomaisena on sen paikan käräjäoikeus, jossa vastaajan asuin- tai kotipaikka sijaitsee. Suomen maistraatti voi rekisteröidä avioehtosopimuksen tai sopimuksen, jolla määrätään varallisuussuhteisiin sovellettavasta laista, vaikka Suomen tuomioistuimella ei olisikaan kelpoisuutta tutkia puolisoiden varallisuussuhteita koskevaa asiaa. (avioliittolain 127 pykälä).