6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Kuolemantapauksessa aviovarallisuuden yhteisomistus raukeaa ja aviovarallisuus jaetaan kahtia. Eloonjäänyt puoliso saa puolet varallisuudesta, ja toinen puoli jaetaan kuolleen puolison perillisille. Myös eloonjäänyt puoliso katsotaan kuitenkin perilliseksi, ja hänen oikeutensa vaihtelevat muiden perillisten mukaisesti (siviililain 756 pykälä ja sitä seuraavat pykälät). Jos kuolleella osapuolella on jälkeläisiä, eloonjäänyt puoliso saa nautintaoikeuden koko kuolinpesään tai saa omistukseensa neljäsosan kuolinpesästä (siviililain 757 pykälä). Jos kuolleen osapuolen vanhemmat ovat elossa, he perivät neljäsosan kuolinpesästä ja loput luovutetaan eloonjääneelle puolisolle (siviililain 757-1 pykälä). Jos kuolleella osapuolella ei ole jälkeläisiä tai vanhempia, eloonjäänyt puoliso perii koko kuolinpesän (siviililain 757-2 pykälä).