6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Toisen puolison kuollessa eloonjäävällä puolisolla on oikeus saada puolet yhteisestä omaisuudesta (notaarin ammatista annetun lain 52 pykälä). Lisäksi eloonjäävällä puolisolla on oikeus perintöön ilman testamenttia yhdessä sellaisten (mahdollisten) perillisten kanssa, jotka ovat joko ensimmäisen tai toisen polven sukulaisia. Eloonjäävä puoliso perii yhdessä kuolleen puolison ensimmäisen asteen jälkeläisten (lasten) kanssa. Jos perillisiä ei puolison lisäksi ole kolmea enempää, puoliso perii neljänneksen kuolinpesästä. Jos perillisiä on enemmän kuin kolme, perilliset ja puoliso perivät yhtä suuren osuuden. Jos puoliso perii yhdessä toisen asteen perillisten (vanhempien ja lastenlasten) kanssa, hän saa puolet kuolinpesästä. Jos ensimmäisen ja toisen asteen perillisiä ei ole, puoliso perii koko perittävän kuolinpesän (CC:n 5.13 pykälä).