6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Jos toinen puolisoista menehtyy, aviovarallisuusjärjestelmä raukeaa. Jos sovellettavana järjestelmänä on yhteisomistusjärjestelmä, yhteinen omaisuus jaetaan 5.1 kohdassa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Eloonjäänyt puoliso saa oman osuutensa yhteisestä omaisuudesta. Loput omaisuudesta siirretään kuolleen osapuolen kuolinpesään, joka jaetaan perinnönjaosta annetun lainsäädännön säännösten mukaisesti. Eloonjäänyt puoliso saa kuolinpesästä saman osuuden kuin lapset; puolison osuus ei kuitenkaan saa olla alle neljäsosaa perinnöstä (siviililain 2139 pykälä). Jos alenevan polven perillisiä ei ole ja kuolleella osapuolella on vain puoliso ja ylenevän polven perillisiä, eloonjäänyt puoliso saa kaksi kolmasosa kuolinpesästä. Jos kuolleella osapuolella ei ole perillisiä ylenevässä tai alenevassa polvessa vaan ainoastaan puoliso, puoliso perii koko kuolinpesän.