6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Jos toinen puolisoista menehtyy, velkojen ja varojen luettelointiin, jakamiseen ja osoittamiseen sovelletaan 2.3, 5.1 ja 5.2 kohdan sääntöjä. Poikkeuksena on se, että omaisuuden se osuus, joka olisi osoitettu kuolleelle osapuolelle, osoitetaan menehtymisen jälkeen hänen perillisilleen. Korvaukset ovat mahdollisia. Eloonjääneellä puolisolla on myös oikeus eloonjääneen osapuolen käyttö- ja nautintaoikeuksiin (usufructo viudal), joiden määrä voi vaihdella sen perusteella, onko eloonjäänyt puoliso perillinen kuolleen osapuolen alenevassa tai ylenevässä polvessa olevien perillisten kanssa vai onko hän ainoa perillinen. Oikeudet annetaan yleensä omaisuutena, mutta ne voidaan antaa myös rahallisena korvauksena ( siviililain 834–840 pykälä). Käyttö- ja nautintaoikeuksien soveltamisalaan kuuluvaa omaisuuden osuutta voidaan korottaa testamentissa (lakisääteiseen enimmäisrajaan asti).