5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

U izostanku sporazuma naprotiv, načelo odvjanja imovine se održava do rastave (o unaprijed sklopljenom sporazumu, koji stupa na snagu s rastavom, vidi 3.1.). Bračni drugovi mogu podijeliti bračnu imovinu za dnevnu uporabu i bračnu ušteđevinu bilo sporazumom ili podnošenjem zahtjeva za odlukom -unutar jedne godine od pravomoćnosti rastave-sudu (§§ 85, 95 EheG).

Bračna imovina koja je bila u svakodnevnoj uporabi i bračna ušteđevina podliježe diobi (§ 81, stavak 1 EheG). 'Bračna imovina u svakodnevnoj uporabi' je kapital u stvarima koje su služile za uporabu oboje bračnih drugova tijekom njihovoga zajedničkog bračnog života (§ 81 stavak 2 EheG). To također uključuje bračni dom i predmete u kućanstvu. Prava mogu također sačinjavati dio bračne imovine za svakodnevnu uporabu (primjerice prava in rem na nekretnine) (§ 86 stavak 1 EheG). 'Bračna ušteđevina' je ušteđevina ili imovina koju su bračni drugovi akumulirali tijekom zajedničkoga bračnoga života a koja je obično namijenjena ostvarenju njihovih potreba (§ 81 stavak3 EheG).

Izuzeta od diobe je imovina koju je bračni drug donio u brak, naslijeđena ili ona koju je dobio na poklon od treće strane, imovina koja služi samo osobnoj uporabi jednoga bračnog druga ili obavljanju njegove/njezine djelatnosti kao i imovina koja pripada društvu ili su dionice društva sve dok to nisu čiste investicije (§ 82 EheG). Bračni dom i predmeti kućanstva - čak i ako ih je jedan od bračnih drugova donio u brak, naslijedio ili dobio na poklon - uključit će se u diobu imovine kada se bračni drugovi s time slože, kad je drugi bračni drug ovisan o njihovoj neprekidnoj uporabi jer mu osiguravaju ono što mu je neophodno za život ili kad zajedničko dijete ima značajnu potrebu za njihovom neprekidnom uporabom (§ 82 stavak, 2 EheG). Uključivanje bračnoga doma u tu diobu sukladno § 82, stavak 2 može se isključiti sporazumom bračnih drugova (§ 87, stavak 1 EheG).

Imovina koja podliježe diobi podijelit će se jednako. Na taj način će se u obzir uzeti njezina kvaliteta i razmjeri doprinosa svakog pojedinog bračnog u stjecanju imovine i dobrobiti djece (§ 83 stavak 1 EheG).

Ukoliko su bračni drugovi sklopili bračni ugovor, a udjeli koji pripadaju zajednici imovine ne podliježu diobi prema §§ 81 et seq EheG i ako ne postoji bilo koji drugi sporazum, sudbina bračnoga ugovora ovisi o krivnji bračnoga druga glede rastave. Ukoliko nema razlike u stupnju krivnje, svaki bračni drug dobiva natrag ono što je donio u zajednicu. Ako krivnje jednog bračnoga druga preteže, onaj drugi može odabrati da se bračni ugovor poništi ili da se imovina podijeli 50-50 kao u slučaju smrti jednoga bračnoga druga (§ 1266 ABGB). Pravo stvoreno ugovorom o nasljeđivanju ostaje netaknuto u korist bračnoga druga koji nije kriv (§ 1266 ABGB).

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Dugovi koji su tijesno povezani s dnevnom upotrebom bračne imovine ili bračne ušteđevine ili koji su povezani s izdacima za bračni život se u diobi trebaju procijeniti (§ 81,stavak 1 EheG) (§ 83, stavak 1 EheG). Ukoliko o ovome nema sporazuma između bračnih drugova, sud može odrediti koji će bračni drug biti obvezan platiti njihove dugove (§ 92 EheG).

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

Diobu treba napraviti prvo raspodjelom imovine. Samo ukoliko je nemoguće postići pravičan rezultat na taj način, sud može narediti kompenzacijsko plaćanje bračnom drugu koji je u nepovoljnijem položaju (§ 94, stavak 1 EheG).