6 Koje su posljedice smrti?

Ukoliko se zakonska podjela imovine primjenjuje tijekom braka, ona se nastavlja i nakon smrti jednog od bračnih drugova. Nadživjeli bračni drug ima pravo na zakonski dio ostavine i zakonsko nasljeđe dobiti unaprijed; potonja (zakonska ostavina) pokriva predmete kućanstva i pravo da nastavi živjeti u njihovom bračnom domu (§ 758 ABGB).

Ukoliko su se bračni drugovi dogovorili o zajednici imovine inter vivos, postojeći dugovi se prvo oduzimaju od zajednice imovine a ostalo se potom dijeli prema dogovorenim omjerima ili, u slučaju dvojbe, po pola. Nadživjeli bračni drug dobiva jednu polovinu, dok druga polovina ide u u ostavinsku masu iza pokojnoga bračnoga druga.

Posljedice smrti bračnih drugova u slučaju zajednice imovine kod smrtnog slučaja su predstavljeni pod 3.1.