5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

Na razvrgnuće i diobu bračne stečevine primjenjuju se odredbe stvarnog prava (čl. 47.-56. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) i obveznog prava. Svaki bračni drug ima pravo na razvrgnuće (diobu) suvlasničke zajednice u svako doba kako za vrijeme trajanja braka i poslije prestanka braka (u slučaju razvoda). Bračni drugovi se mogu sporazumjeti oko diobe bračne stečevine. U slučaju da se bračni drugovi ne mogu sporazumjeti o diobi se odlučuje u sudskom postupku. Ako nisu drugačije odredili bračnim ugovorom bračna stečevina se dijeli na jednake dijelove. U slučaju sudskog razvrgnuća nekretnina koje ulaze u bračnu stečevinu, dioba se može izvršiti ekvivalentno (ako ima više nekretnina), geometrijski, civilnim razvrgnućem ili isplatom, te uspostavom etažnog vlasništva. Kod pokretnina koje ulaze u bračnu stečevinu dioba je moguća izvršiti ekvivalentno (ako ima više stvari), civilnom diobom ili isplatom, a u nekim slučajevima je moguća i fizička dioba.

5.2. Tko je odgovoran za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

U vezi s odgovornosti bračnih drugova za postojeće dugove nakon razvoda primjenjuje se ista pravila kako su opisana u točki 2.6.