6 Koje su posljedice smrti?

U slučaju nasljedstva bez oporuke nadživjeli bračni drug nasljeđuje zajedno s rodbinom pokojnika i njegov/njezin udio ovisi o nasljednom redu rođaka koji imaju pravo nasljeđivanja (rođaci nasljeđuju u tri nasljedna reda).

Ako nadživjeli bračni drug nasljeđuje zajedno s nasljednicima iz prvog reda (djeca), ima pravo na jednak dio zajedno sa djecom, ali neće primiti manje od četvrtine iz ostavinske mase.

Ako nadživjeli bračni drug nasljeđuje zajedno s nasljednicima iz drugog nasljednog reda (roditelji ostavitelja i njihovi potomci, odnosno braća i sestre ostavitelja), ima pravo na polovinu ostavinske mase. Ako nadživjeli bračni drug nasljeđuje zajedno s nasljednicima iz drugoga nasljednoga reda, ima pravo i na dodatni preferencijalni dio imovine (kućanski predmeti iz zajedničkog doma).

Ako nema rodbine iz prvog ili drugog nasljednog reda, nadživjeli bračni drug nasljeđuje cijelu ostavinsku masu.

Osim udjela u ostavinskoj masi, nadživjeli bračni drug ima pravo tražiti osobno korištenje nekretnine koja je služila kao njihov zajednički dom.