5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

S obzirom na situaciju nerealizirane kapitalne dobiti zajednice budući da u zakonskom bračnoimovinskom režimu koegzistiraju odvojene kategorije udjela, u slučaju rastave neće se dogoditi preraspodjela imovine. S druge strane, obračunati dobici su kompenzirani (vidi točku 5.3); u izuzetnm slučajevima pripisivanje pojedinih stvari jednom od bračnih drugova je poravnanje naspram zahtjeva za kompenzaciju (§ 1383 BGB).

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

  1. 1) U režimu nerealizirane kapitalne dobiti zajednice svaki bračni drug bit će odgovoran za svoje vlastite dugove. Međutm, u slučaju rastave dugovi bračnih drugova bit će uzeti u obzir pri izračunavanju stečene imovine. Dugovi se moraju oduzeti od završnoga financijskog izvješća bračnoga druga i stoga mogu dovesti do negativnoga završnoga financijskoga izvješća (§ 1375, para 1 BGB). Zato pri izjednačavanju nerealizirane kapitalne dobiti bračni drug može biti obvezan kompenzirati drugom bračnom drugu njegove/njezine obveze na ime duga. Bilo koji zahtjev za izjednačavanje uvećanja imovine je, međutim, uvijek ograničen na vrijednost postojeće imovine bračnoga druga obveznoga kompenzirati njegov/njezin višak kapitalnih dobitaka (vidi točku 5.3).
  2. 2) U režimu odvojene bračne imovine nema odredbe za izjednačavanje nerealiziranih kapitalnih dobitaka uzimajući u obzir prethodne dugove.
  3. 3) U zajedničkom imovinskom režimu zahtjev na ime duga može se tražiti samo naspram zajedničke imovine bračnih drugova ("zajednička imovina") ako oba bračna druga zajedno naprave dugove ili ako jedan od bračnih drugova može obvezati drugoga na osnovu duga nastaloga tijekom upravljanja njihovom zajedničkom imovinom (§ 1438). Osobno odgovornim može se uvijek smatrati samo brčni drug koji upravlja zajedničkom imovinom (§ 1437 stavak 2, BGB). Kada se aranžman o zajednici imovine privede kraju, dugovi nastali u odnosu na njihovu zajedničku imovinu moraju se oduzeti kako bi se višak podijelio na dva jednaka dijela za oba bračna druga (§ 1476, stavak 1 BGB).

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

  1. 1) U bračnoimovinskom režimu zajednice kapitalnih dobitaka, njihovi nerealizirani dobici se izjednačavaju ako režim zajedničkih kapitalnih dobitaka prestane (§ 1363 par. 2 BGB). Posljedica je da bračni drug čiji pojedinačni kapitalni dobici nastali tijekom braka prelaze dobitke drugoga bračnoga druga je obvezan platiti pola prekomjernih troškova drugome bračnome drugu (§ 1378 BGB). Pojedinačni dobitak se računa oduzimanjem početne imovine od konačne imovine. Kompenzacija koja se može tražiti od jednoga bračnoga druga je ograničena na postojeću imovinu toga bračnoga druga nakon oduzimanja njegovih dugova.
  2. 2) U režimu odvojene imovine nema izjednačavanja uvećanja imovine.
  3. 3) Zajednička movina mora biti "likvidirana". Tijekom te likvidacije bračni drugovi se moraju dogovoriti o redistribuciji njihove zajedničke imovine.