6 Koje su posljedice smrti?

Prvo, zakonski dio bračnoga druga se određuje u skladu s načelima nasljednog prava u odnosu na nasljednike pokojnika. Ako pokojnik ostavi iza sebe djecu i unuke, zakonski dio nadživjeloga bračnoga druga iznosi do jedne četvrtine njegove ostavinske mase (§ 1931, stavak 1 BGB). Ako ostavitelj ne ostavi iza sebe djece ni unuka, njegovi ili njezini roditelji i braća i sestre su, upravo kao nadživjeli bračni drug, zakoniti nasljednici (§ 1925 BGB).U tom slučaju zakonski dio nadživjeloga bračnoga druga je povećan na jednu polovinu (§ 1931, stavak 1 BGB). Samo ako ostavitelj iza sebe ne ostavi roditelje, braću i sestre, nećakinje, nećake ili unuke, bračni drug će naslijediti ukupnu ostavinsku masu (§1931, stavak 2 BGB).

Režim bračne imovine može utjecati na stvarne dijelove bračnoga druga u drugom koraku:

  • U režimu zajednički obračunate imovine zahtjevu nadživjeloga bračnoga druga za kompenzaciju potencijalnog viška se udovoljava povećanjem njegovog ili njezinog dijela za četvrtinu ostavinske mase (§ 1371, stavak 1 BGB). Primjerice, nadživjeli bračni drug dobit će pola ostavinske mase ako je pokojnik ostavio iza sebe djecu ili unuke.
  • U režimu odvojene imovine bračni drug će dobiti samo svoj zakonski dio. Međutim, ako nadživjeli bračni drug nasljeđuje pokojnika uz dijete/dvoje unuka, njegov zakonski dio povećat će se za polovinu/trećinu ostavinske mase (§ 1931, stavak 4 BGB).
  • Ako je pod zajedničkim imovinskim režimom brak prestao smrću jednoga od bračnih drugova, pokojnikov dio u zajedničkom vlasništvu je dio ostavinske mase. Nasljeđivanje nadživjeloga bračnoga druga odvija se prema općim odredbama (§ 1482 BGB).

Bračni drugovi su slobodni odabrati alternativne aranžmane za nasljedstvo nakon smrti i usuglasiti se o recipročnim odredbama u obliku (zajedničkih) oporuka ili ugovora o nasljeđivanju. Nakon smrti jednoga od bračnih drugova novom oporukom nadživjeli bračni drug ne može raspolagati njhovom imovinom na način da navodi protuodredbeu zajedničkoj oporuci ili ugovoru o nasljeđivanju ako su te odredbe naznačene kao obostrano obvezujuće za bračne drugove (nova oporuka nadživjeloga bračnoga druga, primjerice, ne može raspolagati imovinom bračnoga druga na štetu zajedničkih potomaka koji su imenovani na obveznoj osnovi kao nasljednici cijele ostavinske mase nakon smrti njegovog/njezinog partnera (§ 2269 BGB).