6 Koje su posljedice smrti?

U slučaju smrti bračnoga druga, prekida se bračni imovinskopravni režim te se vrši dioba bračne stečevine u skladu s načelima opisanima pod 5.1. te u skladu s odredbama bračnoga ugovora. Preživjeli bračni drug dobiva svoj udio dok drugi dio bračne stečevine ulazi u ostavštinu preminulog bračnog druga koja se potom dijeli u skladi s odredbama Zakona o nasljeđivanju.

Ako postoje zakonski nasljednici preminuloga bračnoga druga, preživjeli bračni drug ima pravo na doživotno plodouživanje zajedničke nekretnine koju je koristio s preminulim bračnim drugom, uključujući namještaj i kućanske aparate te iz ostatka ostavine ima pravo na isti udio kao i dijete.

 (čl. 7:58., stavak 1. Građanskog zakonika)

Ako nema potomaka ili ako je potomak isključen iz ostavinskog postupka, preživjeli bračni drug nasljeđuje obiteljsko dobro koje je koristio zajedno s preminulim bračnim drugom, uključujući namještaj i kućanske aparate. Jendu polovinu preostale ostavine nasljeđuje preživjeli bračni drug dok  drugu nasljeđuju roditelji ostavitelja. Ako je roditelj isključen iz ostavine, drugi roditelj i preživjeli bračni drug ostvaruju pravo na jednake udjele.  

(čl. 7:60 Građanskog zakonika)

Ako nema niti potomka niti roditelja ili ako su isti isključeni iz nasljedstva, preživjeli bračni drug nasljeđuje cijelu ostavinu.

(čl. 7:61 Građanskog zakonika)