5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

Odvajanje i rastava vode do razvrgnuća bračnoimovinskoga režima (članak 191 CC).

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

U slučaju razvrgnuća zakonskoga bračnoimovinskoga režima njihova imovina i financijske obveze podijelit će se jednako nakon što su podmirena sva otvorena potraživanja, otvorene naknade ili otplate (članak 191 i dalje CC; vidi i 5.3.). Preostala zajednica imovine ravnat ćese prema uobičajenim odredbama o zajednici imovine. Ako bračni drugovi ne mogu pronać sporazum o diobi bračne stečevine, o tome će odluku donijeti sudac. Ako nema dokaza o suprotnome, pokretnine se smatraju dijelom zajednice imovine (članak 195 CC). U svezi potreba djece i njihova skrbništva sudac može konstituirati plodouživanje u korist jednog od bračnih drugova na imovini koja pripada drugom bračnom drugu (članak 194 CC).

U slučaju razvrgnuća režima konvencionalne zajednice imovine (vidi 3.1.) primjenjuju se gore navedene uredbe o zakonskom bračnoimovinskome režimu, dok se uzima u obzir svaka eventualna derogacija navedena od strane bračnih drugova.

U slučajevima razvrgnuća režima konvencionalne zajednice imovine (vidi 3.1.) njihova imovina ostaje podložna uobičajenim odredbama o imovini.

Fiducijski fond (vidi 3.1.) će se zatvoriti nakon poništenja ili razvrgnuća braka. Ako ima maloljetne djece, taj će se fond nastaviti održavati sve dok posljednje dijete ne postane punoljetno; sudac može dodijeliti udjele aktive fonda njihovoj maloljetnoj djeci ili u svrhu vlasništva ili neku drugu svrhu (članak 171 CC).

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Odgovornost za dugove koja proizlazi iz režima zajednice ne mijenja se razvrgnućem tog režima.

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

5.3.1. U slučaju režima zajednice viška imovine:
- Mora li se tražbeni zahtjev podmiriti sredstvima plaćanja ili u naturi?
- Kako se procjenjuje tražbeni zahtjev?
- Koji je iznos jednake isplate/kompenzacije plaćanja?
- Kada se propisuje tražbeni zahtjev?

Talijanski zakon ne predviđa režim zajednice nerealiziranih kapitalnih dobitaka.

5.3.2. U drugim slučajevima (ne zajednica viška). Kojima?

U slučaju režima zajednice imovine svaki bračni drug mora nadoknaditi zajednici imovine one iznose koje je on/ona uzeo iz njihove zajednice imovine, a koji nisu korišteni za zadovoljenje zajedničkih obveza. Svaki bračni drug može zahtijevati otplatu iznosa sredstava uzetih iz njegove/njezine osobne imovine i korištenih za zajedničku imovinu (članak 192 CC).