6 Koje su posljedice smrti?

Smrt bračnih drugova vodi do razvrgnuća bračnoimovinskoga režima s posljedicama navedenim u 5. Nadalje, nadživjeli bračni drug ima pravo dobiti dio ostavinske mase iza pokojnika prema nasljednom pravu.