5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

Bračni drugovi sudjeluju u bračnoj stečevini u jednakim udjelima. (čl. 3.117(1) GZ-a).

Prije diobe bračne stečevine, prvo se utvrđuje sama bračna stečevina i vlastita imovina bračnih drugova. Iz bračne će se stečevine prvo podmiriti dospjeli dugovi koji su iz nje naplativi. Ako je saldo bračne stečevine pozitivan, dijeli se ravnomjerno između bračnih drugova, osim u slučajevima predviđenih Građanskim zakonikom (čl. 3.118 GZ-a).

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Bračni drugovi odgovaraju za zajedničke dugove kao sudužnici i nakon rastave braka.

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

Ako je vrijednost imovine koju je sud dodijelio jednom bračnom drugu veća od njegovog udjela u bračnoj stečevini, tada je taj bračni drug obvezan isplatiti naknadu drugom bračnom dugu (čl. 3.117(3) GZ-a).