5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

Zajednica se razvrgava razvodom (članak 1441 GZ-a). Nakon rastave, svaki bračni drug preuzima posjed svoje vlastite imovine, ako još postoji u naturi, ili imovine koja je za nju zamijenjena (članak 1467 GZ-a).

Kasnije se izrađuje konto naknada koji prati naknade koje zajednica duguje svakom bračnom drugu i koje bračni drugovi duguju zajednici (članak 1468 GZ-a).

Nakon toga slijedi podjela (članak 1475 et seqq. GZ-a). Ako ne dođe do sporazuma mirnim putem, odluku donosi sud.

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Ako jedan bračni drug napravi dug pojedinačno, može ga se tužiti za cjelokupni dug. Drugoga bračnog druga se može tužiti samo za polovicu duga (članci 1482 i 1483 GZ-a). Bračnog se druga ne može tužiti za osobni dug drugoga bračnog druga.

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

Ne.