6 Koje su posljedice smrti?

Ako preminuli bračni drug ima djecu ili njihove potomke, njegov/njen preživjeli bračni drug ima pravo naslijediti, osim ako u oporuci nije navedeno drugačije i ovisno o njegovom/njenom izboru, bilo najmanji udio koji se dodjeljuje zakonitom djetetu, pod uvjetom da nije manji od jedne četvrtine ostavinske mase bilo plodouživanje nepokretne imovine u kojoj su bračni drugovi zajednički stanovali te pripadajući namještaj, pod uvjetom da je preminuli bračni drug bio vlasnik nekretnine u cijelosti ili zajednički s preživjelim bračnim drugom (članak 767-1 GZ-a).

Ako preminuli bračni drug iza sebe nije ostavio djecu ili njihove potomke, preživjeli bračni drug ima pravo, osim ako u oporuci nije navedeno drugačije, na cijelu ostavinsku masu u punom vlasništvu (članak 767-2 GZ-a).

Na sastav ostavinske mase, čak i na njeno samo postojanje, može utjecati postojanje bračnog ugovora.