6 Koje su posljedice smrti?

To ovisi o tome je li preminuli bračni drug sastavio oporuku ili ne. Bračni drugovi mogu u oporuci imenovati jedno drugo univerzalnim nasljednicima svoje ostavinske mase. U tom slučaju, potomci preminuloga bračnog druga mogu tražiti svoj nužni dio (iako se to rijetko događa). U slučaju da preminuli bračni drug nije sastavio oporuku, a imao je potomke, tada djeca (ili njihovi potomci ako su preminuli prije preminuloga bračnog druga) dobivaju polovicu ostavinske mase, dok se druga prenosi na preživjelog bračnog druga (čl.808 st. 1 GZ-a). Uz to, preživjeli bračni drug ima pravo i nadalje živjeti u svom prebivalištu čl. 633 GZ-a). Ako preminuli bračni drug nije imao djece ili drugih potomaka, tada je preživjeli bračni drug jedini nasljednik (čl. 810 GZ-a).