6 Koje su posljedice smrti?

Ako je mjerodavni režim bračne stečevine zajednica imovine, preživjeli bračni drug ima pravo na polovicu idealnog dijela bračne stečevine, dok druga polovica ide u ostavinsku masu preminuloga bračnog druga. Preživjeli bračni drug ima posebni položaj u nasljednom pravu: prema zakonu ako je on/ona nasljednik zajedno s djecom, sva imovina iz ostavinske mase preminuloga se dodjeljuje njemu/njoj uz obvezu otplate dugova (vidi čl. 4:13 BW et seq.). Ako je u oporuci preminuloga određeno da preživjeli bračni drug ništa ne nasljeđuje, a on /ona je inače lošeg financijskog stanja, on/ona može zatražiti od nasljednika pravo korištenja te pravo uživanja bivšeg obiteljskog doma (vidi čl. 4:28 i čl. 4:29 BW) te tražiti pravo uživanja ostale imovine (vidi čl.4:30 BW).