8 Što nacionalno zakonodavstvo predviđa za imovinu registriranih i neregistriranih partnera?

Gore navedeno je primjenjivo mutatis mutandis na registrirane partnere1 (vidi čl. 1:80a – 1:80g BW). Pravila međunarodnog privatnog prava se bitno razlikuju, vidi

1U Nizozemskoj, osobe istog ili različitog spola mogu sklopiti brak jedna s drugom te sklopiti registrirano životno partnerstvo.

Članci 10:70 – 10:85 BW. Građanski zakonik na sadrži odredbe o neregistriranim izvanbračnim partnerima. Međutim, partneri u izvanbračnoj zajednici mogu sklapati ugovore u obliku ugovora o izvanbračnoj zajednici koji se općenito sastavlja kao vjerodostojna isprava. Izvanbračni partneri također često sastavljaju oporuke u korist jedno drugoga.