5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

U slučaju prestanka zakonskog režima zajednice imovine, bračna stečevina i njena diobe se uređuju propisima o zajednički naslijeđenoj imovini i o raspodjeli ostavinske mase (čl. 46 Zakonika o obitelji i skrbništvu).

Bračna stečevina se može podijeliti po prestanku režima zajednice imovine tijekom braka, na primjer kao rezultat sudske odluke ili sporazuma, odnosno kada prestane režim zajednice imovine nakon što brak bude razveden (rastavom ili odvajanjem). Postupci rastave i odvajanja nisu povezani s diobom bračne stečevine. Najčešće se dioba bračne stečevine odvija u posebnom postupku. Razvod i odvajanje su rezultat sudske odluke. Bračna stečevina se može dijeliti putem suda ili temeljem sporazuma koji zahtijeva oblik vjerodostojne isprava ovjerene kod javnog bilježnika ako bračna stečevina obuhvaća nekretnine (isto se primjenjuje i na ostala posebna prava).

Udjeli bračnih drugova u bračnoj stečevini su jednaki osim ako bračni ugovor na predviđa drugačije. Od suda se može zatražiti da odredi nejednake udjele (čl. 504 Zakonika o obitelji i skrbništvu).

Svaki od bračnih drugova je dužan platiti sve troškove i izdatke iz bračne stečevine nastale radi njegove/njene vlastite imovine s izuzetkom troškova i izdataka za imovinu koja donosi prihode. Bračni drug može zahtijevati nadoknadu troškova iz njegove/njene vlastite imovine nastalih radi bračne stečevine. Bračni drug ne može zahtijevati nadoknadu troškova i izdataka nastalih radi zadovoljenja obiteljskih potreba osim ako to nije povećalo vrijednost bračne stečevine u trenutku prestanka režima zajednice imovine. Nadoknada se isplaćuje pri diobi bračne stečevine. Međutim, sud može odlučiti da se troškovi nadoknade ranije ako je to nužno za dobrobit obitelji (čl. 45 st. 1 i 2 Zakonika o obitelji i skrbništvu).

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Bračni drugovi su i nakon razvoda/odvajanja odgovorni za postojeće dugove. Dioba bračne stečevine ne obuhvaća dugove. Ugovor između bračnih drugova o otplati dugova bit će bez učinka u odnosu na vjerovnike osim ako vjerovnik ne bude suglasan s pretpostavkom duga od strane jednog bračnog druga.

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

U slučaju prestanka režima odvajanja imovine s izjednačavanjem akumulirane dobiti, porast vrijednosti imovine svakog bračnog druga do koje je došlo tijekom režima može se izjednačiti plaćanjem ili u naturi (čl. 511 st. 1 Zakonika o obitelji i skrbništvu). Pravo na takvo izjednačavanje ističe nakon deset godina (čl. 118 Građanskog zakonika).