2 Postoji li zakonsko uređenje bračne imovine, a ako postoji, što omogućava?

2.1. Opišite opća načela: koja imovina je zajednička (bračna stečevina)? Koja imovina je vlastita imovina bračnog druga?

I) Ako ne postoji bračni ugovor koji određuje drugačije, primjenjuje se režim zajednice imovine (čl. 1717 GZ-a).

Bračna stečevina obuhvaća ali se ne ograničava na sljedeće:

 • (a) prihod od posla bračnih drugova i imovinu koju su bračni drugovi stekli tijekom braka , a koju zakon ne isključuje (čl.1724 GZ-a).

Vlastita imovina bračnih drugova obuhvaća ali se ne ograničava na sljedeće:

 • (a) imovinu koju je svaki bračni drug posjedovao u trenutku sklapanja braka;
 • (b) imovinu koju je bračni drug stekao tijekom braka nasljeđivanjem ili darivanjem;
 • (c) imovinu stečenu tijekom braka temeljem prethodnog prava (čl. 1722, 1723 GZ-a).

2.2. Postoje li pravne pretpostavke za podjelu imovine?

Ako se ne dokaže suprotno, pokretna imovina predstavlja dio bračne stečevine (čl. 1725 GZ-a).

2.3. Trebaju li bračni drugovi utvrditi popis imovine? Ako trebaju, kada i na koji način?

Portugalsko pravo ne predviđa potrebu sastavljanja popisa imovine.

2.4. Tko je odgovoran za upravljanje imovinom? Tko ima pravo raspolagati imovinom? Može li jedan bračni drug upravljati/raspolagati imovinom samostalno ili je potrebna suglasnost drugoga bračnoga druga (npr. u slučaju raspolaganja zajedničkom nekretninom)? Kakav učinak ima izostanak suglasnosti na valjanost pravnog posla i prigovor prema trećoj osobi?

Bračnom stečevinom upravljaju oba bračna druga. Potrebna je suglasnost oba bračna druga za opterećenje nekretnina i raspolaganje istima. Ako se takav pravni posao sklopi bez suglasnosti drugog bračnog druga, moguće ga je osporiti.

Svaki bračni drug samostalno upravlja svojom vlastitom imovinom. Uz to, bračni drug također isključivo upravlja sljedećom imovinom čak i ako ulazi u u bračnu stečevinu:

 • (a) prihodom koji dobiva za svoj rad na poslu;
 • (b) vlastitim autorskim pravima
 • (c) bračnom stečevinom koju je unio/unijela u brak ili stekao/la besplatno tijekom braka kao i sva prava koja to zamjenjuju
 • (d) imovinu koja je darovana ili oporučno ostavljena bračnim drugovima pri čemu je isključeno da njome upravlja jedan od bračnih drugova, osim u posebnim slučajevima;
 • (e) pokretnom imovinom koja pripada drugom bračnom drugu ili ulazi u u bračnu stečevinu, a koju isključivo koristi jedan bračni drug kao radnu opremu;
 • (f) imovinom koja pripada drugom bračnom drugu ako taj bračni drug nije u stanju upravljati imovinom zbog toga što se nalazi na udaljenoj ili nepoznatoj lokaciji ili zbog nekog drugog razloga te pod uvjetom da nije dana odgovarajuća punomoć za upravljanje ovom imovinom;
 • (g) imovinom koja pripada drugom bračnom drugu ako taj bračni drug da svoju punomoć za ove ovlasti (čl. 1678 GZ-a).

Svaki od bračnih drugova može otvarati bankovne račune u svoje ime i njima slobodno raspolagati bez obzira na mjerodavni režim bračne stečevine (čl. 1680 GZ-a).

2.5. Jesu li pravni poslovi jednog bračnog druga obvezujući i za drugoga?

Oba bračna druga odgovaraju za dugove nastale prije ili tijekom braka bilo da su nastali zbog pokrivanja uobičajenih troškova obiteljskog života bilo da se radi o dugovima koje je tijekom braka napravio bračni drug koji upravlja imovinom radi zajedničkih koristi bračnih drugova i u granicama njegovih/njenih ovlasti za upravljanjem (čl. 1691 GZ-a).

2.6. Tko je odgovoran za dugove nastale za vrijeme trajanja braka? Iz koje imovine vjerovnici mogu namiriti svoja potraživanja?

Za sljedeće dugove odgovaraju oba bračna druga:

 • (a) dugovi koje su prije ili tijekom braka napravila oba bračna druga ili jedan bračni drug uz suglasnost drugog bračnog druga (čl. 1691 st. 1(a) GZ-a);
 • (b) dugovi koje je napravio bilo koji od bračnih drugova prije ili tijekom braka radi pokrivanja uobičajenih troškova obiteljskog života čl. 1691 st. 1(b) GZ-a);
 • (c) dugovi koje je napravio bračni drug koji upravlja imovinom tijekom braka radi uobičajenih pogodnosti para i u granicama svojih ovlasti za upravljanjem (čl. 1691 st. 1(c) GZ-a);
 • (d) dugovi koje je napravio jedan od bračnih drugova u okviru neke komercijalne aktivnosti, osim ako se dokaže da ti dugovi nisu nastali radi zajedničke pogodnosti para ili ako se primjenjuje režim odvajanja imovine (čl. 1691 st. 1(d) GZ-a);
 • (e) dugovi koji opterećuju donacije, nasljedstvo ili oporučne darove, ako je predmetna imovina postala dijelom bračne stečevine (čl.1691 st. 1(e) i čl.1693 st. 2 GZ-a).

Prema univerzalnom režimu zajednice imovine, dugovi koje je prije braka napravio bilo koji od bračnih drugova ulaze u bračnu stečevinu, ali samo ako služe zajedničkoj koristi bračnih drugova (čl. 1691 st. 2 GZ-a). Za sljedeće dugove odgovara isključivo jedan partner (čl.1692 GZ-a): svi dugovi koje je bilo koji od bračnih dugova napravio prije ili tijekom braka bez suglasnosti drugog bračnog druga, a koji na potpadaju pod čl. 1691 st. 1(b) ili 1(c) GZ-a; dugovi koji su rezultat kriminalnih radnji, odšteta i naknada, sudskih pristojbi ili novčanih kazni zbog radnji koje se mogu pripisati jednom od bračnih drugova osim ako takve radnje ne potiču građansku odgovornost, a pokriva ih st. 1 ili st. 2 čl. 1691 GZ-a; i svi dugovi koji možda ne ulaze u bračnu stečevinu u skladu s uvjetima iz čl. 1694 st. 2 Građanskog zakonika.