6 Koje su posljedice smrti?

U slučaju smrti jednog bračnog druga, prestaje režim bračne stečevine i, ako je primjenjiv bio režim zajednice imovine, bračna stečevina se dijeli u skladu s načelima opisanim pod 5.1. Preživjeli bračni drug dobiva svoj udio u bračnoj stečevini dok preostali dio ulazi u ostavinsku masu preminuloga bračnog druga koja se dijeli u skladu s odredbama zakona o nasljeđivanju. Preživjeli bračni drug dobiva jednaki dio ostavine kao i djeca, međutim, udio bračnog druga ne smije biti manji od jedne četvrtine nasljedstva (Art. 2139 GZ-a). Ako preminuli bračni drug nema potomaka, a iza sebe je ostavio samo bračnog druga i roditelje, preživjeli bračni drug dobiva dvije trećine ostavinske mase. Ako preminuli bračni drug nema ni potomaka ni roditelja, već samo bračnog druga, ovaj potonji nasljeđuje sve.