6 Koje su posljedice smrti?

Preživjeli bračni drug nasljeđuje preminulog bračnog druga ako na datum početka ostavinskog postupka ne postoji pravomoćna odluka o razvodu (čl. 970 Građanskog zakonika). Udio u ostavinskoj masi na koji preživjeli bračni drug ima pravo iznosi: jednu četvrtinu ostavinske mase ako je ostavinska masa podijeljena između njega/nje i potomaka preminuloga, jednu trećinu ostavinske mase ako je ostavinska masa podijeljena između njega/nje, nasljednika preminuloga drugog reda (roditelja) kao i privilegiranih kolateralnih rođaka preminuloga (braće, sestara i njihovih potomaka), polovicu ostavinske mase ako je ostavinska masa podijeljena samo između njega/nje i jednog od roditelja ili nekog od privilegiranih kolateralnih rođaka, tri četvrtine ostavinske mase ako je ostavinska masa podijeljena između njega/nje i bilo nasljednika preminuloga trećeg reda (djedovi i bake i njihovi nasljednici) bilo običnih kolateralnih rođaka preminuloga (ujaci i stričevi, tetke, bratići iz prvog koljena, braće i sestre djedova i baka). Ako preminuli nema drugih zakonitih nasljednika, preživjeli bračni drug dobiva cijelu ostavinsku masu (čl. 972 Građanskog zakonika).