6 Koje su posljedice smrti?

U slučaju smrti jednog od bračnih drugova, pitanje bračne stečevine (koje nije pokrenuto u okviru sudskog postupka) se rješava u okviru ostavinskog postupka koji vodi javni bilježnik kao povjerenik suda.

Nakon što preživjeli bračni drug dobije svoj udio u bračnoj stečevini (obično dobiva polovicu), on/ona također ima pravo nasljeđivanja iz pokojnikove ostavinske mase. Ako preživjeli bračni drug nasljeđuje s potomcima preminuloga (npr. djecom), on/ona dobiva isti udio kao i svako dijete. Ako djece nema, a preživjeli bračni drug nasljeđuje s roditeljima preminuloga, tada on/ona dobiva barem polovicu ostavinske mase.