6 Koje su posljedice smrti?

Nakon smrti jednog bračnog druga zajednička imovina se dijeli u jednake dijelove, a udio preminuloga bračnog drug postaje dio njegove/njene ostavinske mase. Nasljednici ili preživjeli bračni drug imaju pravo zatražiti od suda da odredi drugačiji omjer udjela. Nakon provedene diobe, preživjeli bračni drug nasljeđuje prema prvom ili drugom nasljednom redu. U prvom nasljednom redu preživjeli bračni drug nasljeđuje zajedno s djecom preminuloga, a nasljedstvo se dijeli na jednake dijelove. Ako je preminuli bračni drug nadživio djecu, njegov/njen bračni drug nasljeđuje u drugom nasljednom redu zajedno s roditeljima preminuloga te dobiva polovicu nasljedstva.