2 Postoji li zakonsko uređenje bračne imovine, a ako postoji, što omogućava?

2.1. Opišite opća načela: koja imovina je zajednička (bračna stečevina)? Koja imovina je vlastita imovina bračnog druga?

Španjolska nema samo jedan bračnoimovinski režim ili zakonodavno tijelo pa se odgovor odnosi na španjolski Građanski zakonik (s iznimkom rasprave o zakonodavstvu autonomnih zajednica pod 2.7).

Mjerodavan je onaj bračnoimovinski režim koji su bračni drugovi predvidjeli u bračnom ugovoru (čl. 1315., CC) (režim zajednice imovine («sociedad de gananciales»), odvajanja imovine ili sudjelovanja u stjecanju). Ako ne postoji bračni ugovor, mjerodavan bračnoimovinski režim je režim zajednice imovine ( čl. 1316., CC). U skladu s tim, imovina i povlastice koje je stekao jedan bračni drug dok je sustav na snazi smatraju se zajedničkim te se jednako dijele kada dođe do raskida režima (čl. 1344., CC). Sustav predviđa postojanje osobne i zajedničke imovine te dozvoljava da osobna imovina postane zajednička kao i obratno i to putem sporazuma bračnih drugova u obliku vjerodostojne isprave. Imovina koja se smatra osobnom navedena je u članku 1346., CC. Uključuje imovinu koju su bračni drugovi unijeli u brak te imovinu koju su besplatno stekli za vrijeme braka.

Imovina koja se smatra zajedničkom navedena je u članku 1347., CC. U pogledu raspolaganja imovinom, svaki bračni drug slobodno raspolaže svojom imovinom i ne odgovara za dugove drugog bračnog druga (čl. 1373., CC.)

2.2. Postoje li pravne pretpostavke za podjelu imovine?

Postoje pravne pretpostavke vezane uz dodjelu imovine u režimu zajednice imovine (zajednica imovine se pretpostavlja osim ako se ne dokaže suprotno (čl. 1361., CC.)

2.3. Trebaju li bračni drugovi utvrditi popis imovine? Ako trebaju, kada i na koji način?

Nije potrebno popisati imovinu i zaduženja prije sklapanja braka, no to može biti korisno. Međutim, popis imovine je potreban nakon raskidanja režima zajednice imovine i prije njegove likvidacije (čl. 1396., CC.) Također je potreban ako se režim zajednice imovine raskine s osnova pravne odluke te je u tijeku spor o postojanju razloga za raskid (čl. 1394., CC.)

2.4. Tko je odgovoran za upravljanje imovinom? Tko ima pravo raspolagati imovinom? Može li jedan bračni drug upravljati/raspolagati imovinom samostalno ili je potrebna suglasnost drugoga bračnoga druga (npr. u slučaju raspolaganja zajedničkom nekretninom)? Kakav učinak ima izostanak suglasnosti na valjanost pravnog posla i prigovor prema trećoj osobi?

Upravljanje zajedničkom imovinom (stečevinom) propisano je člancima 1375.-1391., CC. Bračni drugovi samostalno upravljaju svojom osobnom imovinom (iako postoje posebne odredbe o obiteljskom domu u skladu s kojima je uvijek potreban sporazum bračnih drugova) (čl. 1320., CC). Bračni drugovi zajednički upravljaju zajedničkom imovinom (čl. 1375., CC), osim ako drukčije ne dogovore bračnim ugovorom. U načelu bračni drugovi za vrijeme braka mogu slobodno raspolagati svojom osobnom imovinom.

Jedan bračni drug može upravljati i raspolagati zajedničkom imovinom samostalno kod vršenja domaćih ovlasti (čl. 1319 CC i čl. 1365 CC), s iznimkom obiteljskog doma (čak i kada isti pripada samo jednom bračnom drugu, potreban je pristanak drugog bračnog druga (čl. 1320 CC).

2.5. Jesu li pravni poslovi jednog bračnog druga obvezujući i za drugoga?

U slučajevima koji nisu obuhvaćeni područjem primjene domaćih ovlasti, za raspolaganje zajedničkom imovinom potreban je pristanak oba bračna druga, iako u nekim okolonostima isti mogu odobriti sudovi (čl. 1377 CC). Ako sporazum ne postoji, drugi bračni drug može poništiti akte o raspolaganju (čl. 1322 i 1377 CC). Ako je raspolaganje besplatno, uvijek je potreban pristanak oba bračna druga, a u suprotnome je raspolaganje ništavno (čl. 1378 CC). Zakonik također propisuje slučajeve počinjenja prijevare protivne pravima drugog bračnog druga (čl. 1391 CC).

Sve transakcije koje provede jedan bračni drug obvezuju drugog bračnog druga ako je isti to izričito ili prešutno potvrdio. U suprotnome se transakcija može poništiti (čl. 1322 CC), a u slučaju prijevare razvrgnuti (čl. 1391 CC).

2.6. Tko je odgovoran za dugove nastale za vrijeme trajanja braka? Iz koje imovine vjerovnici mogu namiriti svoja potraživanja?

Osobni dugovi jednog bračnog druga su njegova/njezina odgovornost te se samo osobna imovina tog bračnog druga može koristiti za podmirenje dugova, no ako to nije dovoljno, vjerovnici mogu zatražiti njegov/njezin udio u zajedničkoj imovini (čl. 1373 CC). U tim slučajevima se režim zajednice imovine raspušta te se od tog trenutka provodi odvajanje bračnoimovinskog režima (čl. 1374 CC).

Zajednička imovina se može koristiti i za plaćanje bračnih troškova (čl. 1318 CC) i potreba obitelji, redovno upravljanje imovinom i obavljanje zanimanja i djelatnosti bračnih drugova (čl. 1362 CC). Dugovi jednog bračnog druga nastali zbog obavljanja poslova u domaćinstvu mogu se namiriti iz zajedničke imovine, osobne imovine zaduženog bračnog druga i supsidijarno iz osobne imovine drugog bračnog druga (čl. 1319 CC). Vjerovnici uvijek mogu koristiti zajedničku imovinu (čl. 1365 CC). Bračni drug koji je platio zajednički dug koristeći svoju osobnu imovinu ima pravo na nadoknadu iz zajedničke imovine (čl. 1364 CC).

U autonomnim zajednicama (regijama) također postoje obvezni bračnoimovinski režimi:

  • Aragon: na snazi je sloboda ugovaranja (čl. 195 Código Civil Foral de Aragón). Mjerodavni režim (ili odvajanje imovine (čl. 203.-209.) ili consorcial aragonés, koji je sličan režimu zajednice imovine) može biti utvrđen bračnim ugovorom u obliku vjerodostojne isprave. Ako bračni ugovor ne postoji, primjenjuje se «consorcial aragonés» (čl. 210-270 Código Civil Foral de Aragón).
  • Katalonija: U slučaju nepostojanja ugovora, primjenjuje se režim odvajanja imovine (čl. 231-10, Građanski zakonik Katalonije). Propisan je u čl. 231.-11. i 231.-30., Građanski zakonik Katalonije).
  • Baleari: U slučaju nepostojanja ugovora, primjenjuje se režim odvajanja imovine (čl. 67 Compilación Baleares).
  • Navarra: Bračni drugovi mogu propisati režim odvajanja imovine ili režim jedinstvene zajednice imovine. U slučaju nepostojanja ugovora, primjenjuje se «sociedad familiar de conquistas», odnosno režim stjecanja sličan tzv. «sociedad de gananciales» predviđen Građanskim zakonikom (Ley 82 de Compilación Navarra).
  • Baskija: U skladu s čl. 93-111 Ley De Derecho Civil Foral Pais Vasco, bračni drugovi mogu svojevoljno sklopiti bračni ugovor. U slučaju nepostojanja ugovora, primjenjuje se regionalni režim (tzv. «comunicación foral»), odnosno jedinstveni režim zajednice imovine (propisan u čl. 93-111 Ley De Derecho Civil Foral Vasco). Međutim, u izuzetim regijama (čl. 6 Ley Derecho Civil Foral de Vizcaya, regionalno građansko pravo Baskije), primjenjuje se španjolsko običajno pravo («sociedad de gananciales» na način propisan Građanskim zakonikom, a u slučaju nepostojanja ugovora).
  • Galicija: Bračni ugovor određuje mjerodavni imovinski režim. U slučaju nepostojanja ugovora, primjenjuje se «sociedad de gananciales» (čl. 171 Ley Derecho Civil de Galicia).
  • Valencija: Na bračne drugove koji svojom voljom sklapaju brak primjenjuje se potpuna sloboda i ravnopravnost. U slučaju nepostojanja ugovora, primjenjuje se režim odvajanja imovine (Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano).