6 Koje su posljedice smrti?

U slučaju smrti primjenjuju se pravila navedena pod 2.3, 5.1 i 5.2 u odnosu na inventar te raspodjelu dugova i imovine, osim što udio u imovini koju bi dobio pokojnik odlazi njegovim/njezinim nasljednicima. Može se utvrditi i kompenzacija, a nadživjeli bračni drug ima pravo na plodouživanje (usufructo viudal) što može varirati u iznosu prema tome je li nadživjeli bračni drug nasljednik zajedno s pokojnikovim potomcima ili precima ili je jedini nasljednik. Prava se prvenstveno ostvaruju nad imovinom, ali također mogu biti dodijeljena u gotovini (čl. 834-840 CC). Udio u imovini koja je obuhvaćena pravom na plodouživanje može se povećati oporukom (do zakonski propisane granice).