6 Mik a halál következményei?

A hagyatéki eljárásban a volt házastársak a vagyoni jogai és kötelezettségei értékelésére a köztük fennállt vagyonjogi rendszer (törvényes, szerződéses, illetve bírói határozattal meghatározott rendszer) és az elhunyt házastárs végintézkedése (végrendelete) alapján kerül sor. Amennyiben szükséges, az 5.1. pont alatt található, a bírósági vagyonmegosztás során alkalmazandó elveket alkalmazni kell. A túlélő házastárs és az örökösök azonban másképp is megállapodhatnak (a Polgári törvénykönyv 764. § 1. bekezdése). Az elhunyt házastárs része a megszűnt és felosztott közös vagyonból (rendszerint annak fele) különvagyonával együtt hagyatékának részét képezi. A túlélő házastárs és az elhunyt gyermekei örökölnek első helyen, mindegyikük azonos részt (a Polgári Törvénykönyv 1635. § 1. bekezdése).