6 Mik a halál következményei?

Az egyik házastárs halála esetén megszűnik a házassági vagyonjogi rendszer, és ha korábban vagyonközösségi rendszer állt fenn, a közös vagyont az 5.1. pont alatt ismertetett elvek szerint kell megosztani. A túlélő házastárs megkapja az őt megillető részt a közös vagyonból, míg a közös vagyon másik része az elhunyt hagyatékába kerül, amelyet az öröklési jog rendelkezései alapján osztanak meg. A túlélő házastárs a hagyaték ugyanakkora részét kapja, mint a gyermekek, de a házastárs része nem lehet kisebb az örökség egynegyedénél (a Polgári Törvénykönyv 2139. cikke). Ha nincsenek leszármazottak és az elhunyt kizárólag házastársat és felmenőket hagyott maga után, a túlélő házastárs a hagyaték kétharmadát kapja. Ha az elhunyt nem hagy maga után sem leszármazottakat, sem felmenőket, kizárólag házastársat, akkor ez utóbbi kapja a teljes örökséget.