6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Jei turtas atskiriamas santuokos metu, jis lieka atskirtas ir mirus vienam iš sutuoktinių. Gyvas sutuoktinis turi teisę į įstatyme numatytą turto ir palikimo dalį – namų apyvokos daiktus ir teisę gyventi tame name ar bute (§ 758 ABGB).
Jei sutuoktiniai buvo susitarę dėl bendrosios sutuoktinių nuosavybės inter vivos, esančios skolos pirmiausia išieškomos iš bendrojo sutuoktinių turto, o likęs turtas padalijamas, kaip sutarta, esant ginčams – pusiau. Gyvas sutuoktinis gauna vieną pusę, o kita pusė turto atitenka mirusio sutuoktinio giminaičiams. Daugiau informacijos apie bendrąjį sutuoktinių turtą mirus vienam iš sutuoktinių rasite 3.1 punkte.