4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

Nuosavybės režimas turi būti registruojamas.

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Tai atliekama centriniame elektroniniame Registro tarnybos registre (ŠK 19 straipsnis).

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Vedybų sutartys ir taikomas santuokinės nuosavybės režimas turi būti registruojami.

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Registras yra viešas. Už registro išrašus ir pažymėjimus mokamos rinkliavos pagal Ministrų Tarybos patvirtintus tarifus (ŠK 19 straipsnio 4 dalis).

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Trečiųjų šalių atžvilgiu taikomas teisės aktų nustatytas bendrosios jungtinės nuosavybės režimas, jei nėra įregistruotas kitas režimas (ŠK 20 straipsnis).