3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Kaip jau buvo nurodyta 2.1 punkte, sutuoktiniai gali susitarti netaikyti teisinių nuostatų ir sudaryti sutartį dėl visiško arba dalinio nuosavybės padalinimo. Šios sutarties dalyką sudaranti nuosavybė nėra padalijimo dalykas skyrybų, teisinio atsiskyrimo ir kt. atvejais.

(Įstatymo dėl santuokos teisinių pasekmių 16 straipsnis, 28 ir paskesni straipsniai)

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Sutartis dėl nuosavybės padalinimo galioja, tik jei ji yra sudaryta raštu, pasirašyta abiejų sutuoktinių ir įregistruota (žr. 4 punktą).

(Įstatymo dėl santuokos teisinių pasekmių 35 ir 37 straipsniai)

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Sutartis dėl nuosavybės padalinimo gali būti sudaryta tiek prieš santuoką, tiek po santuokos sudarymo. Sutartis, kuri buvo sudaryta ir įregistruota prieš santuokos sudarymą, įsigalioja tik santuokos sudarymo metu. Sutartis, sudaryta po santuokos sudarymo, įsigalioja nuo jos įregistravimo momento.

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Sutartis dėl nuosavybės padalinimo bet kuriuo metu gali būti keičiama nauja sutartimi, atitinkančia pirmiau nurodytas sąlygas. (Įstatymo dėl santuokos teisinių pasekmių 28 b straipsnis)