6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Netestamentinio paveldėjimo atveju likęs gyvas sutuoktinis paveldi kartu su mirusiojo artimaisiais, o jo (jos) dalis priklauso nuo artimųjų, kurie turi teisę paveldėti, eilės (artimieji paveldi pagal tris eiles).

Jei likęs gyvas sutuoktinis paveldi su pirmos eilės įpėdiniais (vaikais), jis (ji) turi teisę paveldėti lygiomis dalimis su vaikais, tačiau gauna ne mažiau kaip ketvirtadalį turto.

Jei likęs gyvas sutuoktinis paveldi kartu su antros eilės įpėdiniais (mirusiojo tėvais ir jų palikuonimis, t. y. mirusiojo broliais ir seserimis), jis (ji) turi teisę gauti pusę turto. Jei likęs gyvas sutuoktinis paveldi kartu su antros eilės įpėdiniais, jis (ji) taip pat turi teisę paveldėti papildomą privalomąją turto dalį (bendro namo namų ūkio apyvokos daiktus).

Jei nėra pirmos arba antros eilės įpėdinių, likęs gyvas sutuoktinis paveldi visą turtą.

Be turto dalies pergyvenęs sutuoktinis turi teisę siekti asmeninės teisės naudoti nekilnojamąjį turtą, kuris buvo naudojamas kaip bendras namas.