8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

2008 m. Įstatyme Nr. 3719 pristatomas „laisvosios partnerystės sutarties“, kurią gali sudaryti tik suaugę heteroseksualūs asmenys, projektas. 1–13 straipsniuose nustatomos tokios laisvos partnerystės sutarties sudarymo sąlygos, sutarties paruošimo ir nutraukimo formalumai, o taip pat reglamentuojami partnerių nuosavybės santykiai, išlaikymo ir vaikų priežiūros dalykai bei paveldėtojams suteikiamos teisės, nustatytos tokioje sutartyje. Partnerystės sutartis turi būti sudaroma autentiško dokumento forma.

6 įstatymo straipsnis numato ypatingas toliau nurodytas pasirinkimo galimybes:

  • Jei sutuoktiniai laisvosios partnerystės sutartyje nenustato jokių specialių sąlygų, sutarties galiojimo laikotarpiu taikomas abiejų partnerių turto, turėto iki sutarties sudarymo, ir turto, įsigyto vėliau sutarties galiojimo metu, atskyrimo režimas, arba
  • partneriai laisvosios partnerystės sutartyje gali nustatyti, kad visas sutarties galiojimo laikotarpiu vėliau įsigytas turtas priklausys abiems lygiomis dalimis, arba
  • partneriai sutartyje gali nustatyti, kad pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, kiekviena šalis turi teisę pareikšti reikalavimus kitai šaliai dėl turto, įsigyto sutarties galiojimo laikotarpiui, jei ji prisidėjo prie jo įsigijimo. Tokio reikalavimo teisė netaikoma naudos gavėjo paveldėtojams, kurių jis nenustato arba kurie neturi paveldėjimo teisės, ir atitenka įsipareigojusios šalies įpėdiniams ir paveldėtojams. Tokio reikalavimo nebegalima pateikti, praėjus dvejiems metams po sutarties galiojimo pasibaigimo.

    Jei susitarta dėl likusio gyvo partnerio paveldėjimo teisių pagal netestamentinį paveldėjimą arba pagal testamentą, 11 straipsnyje nustatyta (privaloma teisės norma):

    • Jei partnerystės sutartis nustoja galioti dėl vieno iš partnerių mirties, likęs gyvas partneris turi netestamentinę paveldėjimo teisę į vieną šeštadalį turto, jei yra vaikų, į vieną trečdalį, jei yra kitos eilės eilės paveldėtojų, ir į visą turtą, jei nėra mirusiojo giminaičių, galinčių pretenduoti į netestamentinį paveldėjimą.
    • Nepaisant to, ką sutuoktinis nurodė savo testamente, likęs gyvas partneris turi teisę į teisiškai priklausančią nuosavybės dalį, kuri sudaro pusę tam sutuoktiniui netestamentinio paveldėjimo būdu priklausančios dalies.
  • Įstatymai nenumato neregistruotų partnerysčių nuosavybės santykių reglamentavimo.